06/05/2015 Yolanda & Vicki (PhotoStrips) - PhotoBoothDJs